எங்கள் உபகரணங்கள்

சோதனை மற்றும் ஆய்வு (மூலப்பொருள்) உபகரணங்கள்

 Metallographic  examination

மெட்டாலோகிராஃபிக் பரிசோதனை

Metal mechanical  performance testing

உலோக மெக்கானிக்கல் செயல்திறன் சோதனை

Spectral  detection

நிறமாலை கண்டறிதல்

ரப்பர் சோதனை உபகரணங்கள்

compression   stress detection

சுருக்க அழுத்த கண்டறிதல்

hardness test

கடினத்தன்மை சோதனை

High temperature  aging test

உயர் வெப்பநிலை வயதான சோதனை

தயாரிப்புகள் சோதனை உபகரணங்கள்

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

மெக்கானிக்கல் டீக்கு வளைக்கும் முறுக்கு கண்டறிதல்

pressure resistance, air pressure detection

அழுத்தம் எதிர்ப்பு, காற்று அழுத்தம் கண்டறிதல்

Bending torque detection For Joints

மூட்டுகளுக்கு வளைக்கும் முறுக்கு கண்டறிதல்